Section Title

Report Abuse

construction-supervision-d
0
0 Reviews
פופולארי

פיקוח בניה

פיקוח בניה עם מהנדסי בניין מהשורה הראשונה להשגת איכות. אתר הבניה בו מקימים את הבית כאילו היה קו ייצור שבו יש להקפיד על ביצוע שלבים ופעולות לפי סדר נכון תוך שמירה על כלל איכות ועמידה בתקנים ודרישות הייצור. לפי התכניות של מהנדס הבניה - מפקח בניה שנוכח במקום ידע לוודא כי קבלן היציקה משתמש אמנם בברזל ( כמות וגודל ) כפי שהוגדר ועובי החגורות אכן מתאים.

Contact Information

כתובת אתר

0 Reviews

Leave a Review

Your Rating: