Section Title

Report Abuse

candida
0 0 Reviews
פופולארי

קנדידה – טיפול בקנדידה

טיפול בקנדידה מכל הסוגים. טיפול בקנדידה בפה, במעיים, במערכת העיכול ועוד...הקנדידה חיה במעיים באופן קבוע ותמידי. ולכן כדי לטפל בקנדידה – מטפלים גם במערכת העיכול. טיפול יעיל על ידי רופא לדיכוי הקנדידה במערכת העיכול.

שיטת טיפול פרטנית שיכולה לכלול טיפול תרופתי, שינוי באורח חיים ותזונה וכן שימוש באמצעי טיפול ייחודיים כגון גז האוזון ושיטת ההיפרתרמיה.מאחר והחזרה של המחלה בנרתיק מקורה בהדבקה חוזרת של המטופלת – כלומר הפטריה במערכת העיכול – מדביקה את הנרתיק – יש חשיבות רבה במקרה של זיהומים חוזרים בקנדידה בנרתיק – לטפל במקביל גם במערכת העיכול וגם בנרתיק.טיפול בקנדידה בתרופות קונבנציונליות.
במצבים של זיהום פטרייתי חריף נדרש לעיתים שילוב של תרופות קונבנציונליות. הטיפול התרופתי מותאם למטופל על ידי רופא מומחה, המשלב על פי צורך מוצרים אנטי פטרייתיים המושתתים על צמחי מרפא אורגניים חזקים.

Contact Information

כתובת אתר

קנדידה – טיפול בקנדידה 0 reviews

Write Your Review

There are no reviews yet.

Write Your Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *